Insert title here
聲音協助:
 
申請使用“旅行證件網上數碼相片檢測平台服務”的登記情況:
 
商號名稱 編號 登記有效
盈科數碼攝影沖印 000001/DEA/2021 2022-05-31
今日攝影院 000002/DEA/2021 2022-05-31
日麗攝影沖印 000003/DEA/2021 2022-05-31
國光 000004/DEA/2021 2022-05-31
彩虹攝影公司 000005/DEA/2021 2022-05-31
今日攝影院 000006/DEA/2021 2022-05-31
龍影數碼沖印 000007/DEA/2021 2022-05-31
超相像彩色攝影沖印 000008/DEA/2021 2022-05-31
信託數碼攝影 000009/DEA/2021 2022-05-31
迪士尼沖印 000010/DEA/2021 2022-05-31
藝真攝影沖印室 000011/DEA/2021 2022-05-31
新天地攝影沖印文具 000012/DEA/2021 2022-05-31
佳人攝影 000013/DEA/2021 2022-05-31
藝海攝影沖印 000014/DEA/2021 2022-06-30
慶華 000015/DEA/2021 2022-06-30
恆星數碼沖印 000016/DEA/2021 2022-06-30
芝柏攝影 000017/DEA/2021 2022-06-30
環保彩色沖印公司 000018/DEA/2021 2022-06-30
118數碼沖印有限公司 000019/DEA/2021 2022-06-30
雅圖攝影沖印文具 000020/DEA/2021 2022-06-30
麗光攝影沖印 000021/DEA/2021 2022-06-30
新一代攝影沖印文具精品 000022/DEA/2021 2022-06-30
百佳攝影 000023/DEA/2021 2022-06-30
十三月工作室有限公司 000024/DEA/2021 2022-06-30
美心攝影器材 000025/DEA/2021 2022-06-30
風格仕彩色沖印 000026/DEA/2021 2021-07-05
 


查詢及預約

熱線:(853)28370777, (853)28370888
傳真:(853)28337028
電郵: info@dsi.gov.mo
郵寄: 澳門郵箱1089號
建議使用的解像度:1024 x 768


收集個人資料聲明
   
澳門特別行政區身份證明局 版權所有©2016